United States | 34.228.30.69   English | ภาษาไทย
  • รูปแบบของเรซูเม่
    ก่อนที่จะเริ่มเขียน เรซูเม่ (ประวัติย่อ หรือ ใบสมัครงาน) ซักฉบับ เราควรจะมาทำความรู้จักกับเรซูเม่รูปแบบต่างๆกันก่อน โดยทั่วไปแล้วเรซูเม่รูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้
    เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่ชื่นชอบของบริษัทผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ ในการเขียนเรซูเม่รูปแบบนี้ จะเน้นที่ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการทำงานของผู้สมัครจะถูกจัดเรียงตามลำดับ วันเวลา โดยให้งานที่ทำล่าสุด อยู่บนสุดของรายการ เรซูเม่รูปแบบนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นได้ง่ายและรวดเร็วว่าผู้สมัครเคยทำงานอะไรมาบ้างและมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด รูปแบบนี้ เหมาะกับผู้ที่มีงานทำมาสม่ำเสมอและมีความก้าวหน้าในสายงานมาเป็นลำดับ เรซูเม่รูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากบริษัทที่ผู้สมัครเคยทำงานให้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวงธุรกิจนั้นๆ
  • แนะนำ SpongResume By Mr. Spong
feedback